Kursy maturalne online

Masz dodatkowe pytania? Zachęcamy do zapoznania się z zakładką FAQ.

Zapraszamy do kontaktu:

kluczwiedzy@outlook.com

tel. 883 468 780

Jeżeli nie odbieramy telefonu, to na pewno oddzwonimy. Możesz też wysłać SMS-a z zapytaniem lub skorzystać z formularza w zakładce Zapisy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klucz Wiedzy Justyna Gumulak, NIP: 7262692847, REGON: 522799789. W celu prowadzenia korespondencji e-mail czy też rozmów telefonicznych lub korespondencji SMS, w zależności od celu i wygenerowanej przez Państwa treści – mogą być przetwarzane takie Państwa dane osobowe jak – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko dziecka lub podopiecznego czy adres do korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane do osiągnięcia celu, dla jakiego zostały zebrane. Nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są Administrator i ewentualnie osoby przez niego zatrudnione do obsługi korespondencji i telefonów. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego i ich usunięcia, lecz nie posiadają Państwo prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ani do ich przenoszenia. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Więcej w Polityce Prywatności.