Kursy maturalne online

Formularz kontaktowy    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz otrzymywania na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych dotyczących oferowanych usług. Polityka prywatności.

    Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Klucz Wiedzy Justyna Gumulak, NIP: 7262692847, REGON: 522799789. Dane (imię, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (korzystanie z funkcjonalności strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie usługi. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są Administrator i ewentualnie osoby przez niego zatrudnione do obsługi korespondencji. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych) oraz ich usunięcia. Nie posiadają Państwo prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Więcej w Polityce Prywatności.